კომპანიის შექმნა პორტუგალიაში

კომპანიის რეგისტრაცია პორტუგალიაში 5 წუთში! სრული შეფუთვა

იურისდიქცია პორტუგალია

FIDULINK პორტუგალია

FIDULINK თავის კლიენტებს და მეწარმეებს სთავაზობს პორტუგალიაში კომპანიის შექმნის მომსახურებას ლისაბონში, ჩვენ ასევე ვქმნით უცხოური კომპანიის პორტუგალიის შვილობილი ფილიალებს ლისაბონში, უცხოური კომპანიის ფილიალებს პორტუგალიაში ლისაბონში, კმაყოფილებისთვის უდიდესი ზრუნვით. ჩვენი მომხმარებლები, რომლებიც დაინტერესებულნი არიან ახალი კომპანიის შექმნით პორტუგალიაში ლისაბონში. FIDULINK ინკორპორაციის აგენტები პორტუგალიაში ლისაბონში ასევე უფლებამოსილია განახორციელონ კომპანიის საბანკო ანგარიშის გახსნა პორტუგალიაში ლისაბონში, გახსნან შვილობილი კომპანიის ან უცხოური კომპანიის ფილიალის საბანკო ანგარიში პორტუგალიაში ლისაბონში, ჩვენ ვართ მრავალი ადგილობრივის პარტნიორები. ან საერთაშორისო ბანკები, რომლებიც ხელს უწყობენ ლისაბონში პორტუგალიაში დაფუძნებული კომპანიების ან შვილობილი კომპანიების საბანკო დანერგვას. ლისაბონში პორტუგალიაში შექმნილი კომპანიის ან უცხოური კომპანიის შვილობილი კომპანიის ბუღალტრული მომსახურება ასევე გათვალისწინებულია კლიენტის მოთხოვნით. FIDULINK-მა შექმნა თქვენთვის ინტერაქტიული მართვის სისტემა, რათა მიიღოთ სხვადასხვა დოკუმენტები თქვენი კომპანიისგან ან უცხოური კომპანიის შვილობილი კომპანიისგან პორტუგალიაში ლისაბონში, სხვადასხვა გაცვლა კლიენტსა და ჩვენს ადგილობრივ გუნდს შორის პორტუგალიაში, ლისაბონში, თქვენს მომსახურებებთან დაკავშირებით. კომპანია პორტუგალიაში ლისაბონში ან უცხოური კომპანიის შვილობილი პორტუგალიაში ლისაბონში, ეს არის ჩვენი MY-OFFICE მართვის გადაწყვეტა.

პორტუგალიის იურისდიქციის გამო, ევროპაში, პორტუგალია არის იმ ქვეყნებს შორის, რომლებსაც აქვთ დიდი რაოდენობით კომერციული შესაძლებლობები, კავშირებით ისეთ ქვეყნებთან, როგორიცაა ესპანეთი, პორტუგალია, ასევე ბრაზილია და ანგოლა. პორტუგალიური რჩება სახელმწიფოსა და პორტუგალიის ოფიციალურ ენად. ჩამოდის ევროპის ყველაზე დინამიურ ქვეყნებში ბოლო წლების განმავლობაში.

ეკონომიკა პორტუგალია

პორტუგალია ევროპაში მომავალ ახალ ეკონომიკურ და ციფრულ ძალებს შორისაა. ინდუსტრია რჩება ეკონომიკის ერთ-ერთ მთავარ საყრდენად პორტუგალიის ტურიზმთან ერთად ლისაბონში ციფრული სერვისებითა და ახალი ტექნოლოგიებით. გარდა ამისა, მომსახურების სექტორის განვითარება ხელს უწყობს პორტუგალიის ეკონომიკის ამ მაჩვენებელს ლისაბონში. მცირე და საშუალო ბიზნესი დიდწილად დომინირებს ამ სექტორში.

მოკლედ, პოლიტიკამ, ისევე როგორც ეკონომიკის ეფექტურობა პორტუგალიაში ლისაბონში, შეუძლია წაახალისოს პორტუგალიაში კომპანიის შექმნა ლისაბონში ონლაინ, კომპანიის ფილიალის შექმნა პორტუგალიაში ლისაბონში ონლაინ, კომპანიის ფილიალის შექმნა პორტუგალიაში ლისაბონში ონლაინ. ფიდუს ექსპერტი აგენტებილინკი იურისტები ბუღალტერები პორტუგალიაში, ლისაბონში, თქვენს განკარგულებაშია ყველა მოთხოვნაზე ფილიალის კომპანიის ონლაინ შვილობილი კომპანიის შექმნის შესახებ პორტუგალიაში, ლისაბონში.

Portugal

Economie

საგადასახადო კომპანია პორტუგალია

საგადასახადო სისტემა პორტუგალიაში ლისაბონში

კონკურენტმა სახელმწიფო გადასახადებმა შეიძლება გადაწყვიტოს მეწარმეები და ინვესტორები შექმენით კომპანია პორტუგალიაში ლისაბონში, შექმენით კომპანიის ფილიალი პორტუგალიაში ლისაბონში, შექმენით უცხოური კომპანიის შვილობილი პორტუგალიაში ლისაბონში

 

 • კორპორატიული გადასახადები და სხვა გადასახადები პორტუგალიაში ლისაბონში

 

პორტუგალიის დღგ-ის განაკვეთი: დღგ არის 23% კონტინენტურ პორტუგალიაში, 22% მადეირაში და 18% აზორის კუნძულებზე.

IRC - სტანდარტული კორპორატიული გადასახადი: 21%
კორპორატიული გადასახადი მცირე და საშუალო ბიზნესისთვის: 17% დასაბეგრი შემოსავლის პირველ 25 ევროზე (000% ​​მცირე და საშუალო ბიზნესისთვის, რომლებიც მდებარეობს პორტუგალიის შიდა რეგიონებში; 12,5% მადეირაში)
ზედმეტზე 21%.
აზორის რეზიდენტი კომპანიები: 16,8%

დამატებითი გადასახადი:

- 2,4% ვრცელდება დასაბეგრი მოგებაზე 1,5 მლნ ევროზე მეტი და 7,5 მლნ ევრომდე.

- 4% გამოიყენება დასაბეგრი მოგებაზე, რომელიც აღემატება 7,5 მილიონ ევროს 35 მილიონ ევრომდე.

- 7,2% ვრცელდება 35 მლნ ევროზე მეტ დასაბეგრი მოგებაზე.
მადეირას თავისუფალ სავაჭრო ზონაში მცხოვრები კომპანიები: 14,7%

დამატებითი გადასახადი:

- 2,1% ვრცელდება დასაბეგრი მოგებაზე 1,5 მლნ ევროზე მეტი და 7,5 მლნ ევრომდე.

- 3,5% გამოიყენება დასაბეგრი მოგებაზე, რომელიც აღემატება 7,5 მილიონ ევროს 35 მილიონ ევრომდე.

 

დივიდენდები: 25% (გადახდილია კომპანიაში) / 28% (ფიზიკური პირი) / 35% (საგადასახადო სამოთხის რეზიდენტი)
პროცენტი: 25% (გადახდილია კომპანიაში) / 28% (ფიზიკური პირი) / 35% (საგადასახადო სამოთხის რეზიდენტი)
როიალტი: 25% (გადახდილი კომპანიას ან არარეზიდენტ ფიზიკურ პირს) / 16,5% (რეზიდენტი ფიზიკური პირი) / 35% (საგადასახადო თავშესაფრის რეზიდენტი)

23,75% + სამუშაო ავარიის შენატანები რისკის მიხედვით

რატომ შექმნა კომპანია პორტუგალიაში?

რატომ შექმნა კომპანია პორტუგალიაში ლისაბონში?

უნდა აღინიშნოს, რომ მისი ეკონომიკა და მისი პოლიტიკა რამდენიმე უპირატესობას გვთავაზობს ლისაბონში პორტუგალიაში ონლაინ კომპანიების შესაქმნელად, რითაც ხელს უწყობს, კომპანიის დაარსება პორტუგალიაში ლისაბონში. სახელმწიფო ხელისუფლება გარკვეულ დახმარებას უწევს უცხოელ მეწარმეებს: სესხები შემცირებული განაკვეთებით, დახმარება შრომაზე, სუბსიდიები და ა.შ. მაგრამ ასევე მხარს უჭერს ადგილობრივ FIDULINK პორტუგალიის აგენტებს ლისაბონში.

მეორე კრიტერიუმი ეხება პორტუგალიის გეოგრაფიულ მდებარეობას ლისაბონში, რაც საშუალებას იძლევა სწრაფი წვდომა მეზობელი ქვეყნების ბაზრებზე, როგორიცაა ესპანეთი, საფრანგეთი, მაგრამ ასევე ადგილობრივი. არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ პორტუგალიის მოსახლეობა თავისთავად წარმოადგენს 10 მილიონი მოსახლეობის ბაზარს. უფრო მეტიც, ეს კვალიფიცირებულია თუ არა, ინვესტორს სურს დააარსა ბიზნესი პორტუგალიაში ლისაბონში ადვილად იპოვის კვალიფიციურ მუშახელს ლისაბონსა და პორტუგალიის დიდ ქალაქებში.

საბოლოოდ, პორტუგალიამ შეიმუშავა ტექნოლოგია და ინფრასტრუქტურა. ეს არის პორტუგალიის მთავარი აქტივი სამეწარმეო და ინდუსტრიულ სფეროში. და როგორც მტკიცებულება, მსხვილმა საერთაშორისო და სამრეწველო კომპანიებმა განახორციელეს ინვესტიცია პორტუგალიაში ლისაბონში, რათა შექმნან წარმოების ცენტრები ან თუნდაც შვილობილი კომპანიები, რათა გაეხსნათ პორტუგალიაში, მაგრამ ასევე ევროპაში. 

ინკორპორაცია

FIDULINK ონლაინ კომპანიების შექმნა მსოფლიოში | კომპანიების ფორმირება ინტერნეტით fidulink.com– ზე
შექმენი ჩემი კომპანია პორტუგალიაში

კომპანია პორტუგალიაში

კომპანიების ინფორმაციის შექმნა პორტუგალიაში ლისაბონში?

მოკლედ, კომპანიის დაარსება პორტუგალიაში ლისაბონში, კომპანიის ფილიალი პორტუგალიაში ლისაბონში, კომპანიის შვილობილი პორტუგალიაში ლისაბონში მეწარმეს უფრო მოქნილი დაბეგვრის კუთხით უზრუნველყოფს უფრო მაღალ მომგებიანობას. კონკრეტულად, ინვესტორს შეეძლება აირჩიოს თავისი კომპანიის მდებარეობა პორტუგალიაში, ლისაბონში ან აირჩიოს უფრო ხელსაყრელი სტატუსი ჩვენი იურისტების დახმარებით პორტუგალიაში ლისაბონში, იურისტები პორტუგალიაში ლისაბონში, ლოკალური ბუღალტერები პორტუგალიაში ლისაბონში, იურისტები და ბუღალტერები ექსპერტი პორტუგალიაში კომპანიის შექმნაში ლისაბონში, კომპანიის ფილიალის შექმნა პორტუგალიაში ლისაბონში, კომპანიის შვილობილი კომპანიის შექმნა პორტუგალიაში ლისაბონში.

FIDULINK გთავაზობთ შესაძლებლობას შექმნათ თქვენი კომპანია პორტუგალიაში ლისაბონში ონლაინ, შექმნათ თქვენი კომპანიის ფილიალი პორტუგალიაში ლისაბონში ონლაინ, შექმენით თქვენი კომპანიის შვილობილი პორტუგალიაში ლისაბონში ონლაინ რამდენიმე წუთში თქვენი უსაფრთხო MY სივრციდან. ოფისი. ჩვენი კომპანიის შექმნის პაკეტი პორტუგალიაში, ლისაბონში, სპეციალურად შექმნილია მეწარმეებისთვის, რომლებსაც სურთ ბიზნესის დაწყება პორტუგალიაში, ლისაბონში.

FIDULINK პორტუგალია

დახმარება პორტუგალიაში ლისაბონში კომპანიების შექმნაში, იურისტები, იურისტები და ბუღალტერები თქვენს განკარგულებაშია 24/24 თქვენი კომპანიის შესაქმნელად პორტუგალიაში ლისაბონში, კომპანიის ფილიალის შესაქმნელად პორტუგალიაში ლისაბონში, კომპანიის შვილობილი კომპანიის შესაქმნელად პორტუგალია ლისაბონში.

  გახსენით კორპორატიული საბანკო ანგარიში პორტუგალიაში

  ᲡᲐᲑᲐᲜᲙᲝ ᲐᲜᲒᲐᲠᲘᲨᲘ

  საბანკო ანგარიში საზოგადოება პორტუგალია ლისაბონში

  მრავალი ფაქტორი ხსნის უცხოელი მეწარმეების ჩამოსვლას პორტუგალიაში ლისაბონში მათი კომპანიების შესაქმნელად პორტუგალიაში ლისაბონში, მათი კომპანიის ფილიალების შექმნა პორტუგალიაში ლისაბონში, კომპანიის შვილობილი კომპანიის შექმნა პორტუგალიაში ლისაბონში. ქვეყნის ეკონომიკური მაჩვენებლები, სამუშაო ძალის ხარისხი პორტუგალიაში ლისაბონში და ინფრასტრუქტურა პორტუგალიაში ლისაბონში მისი ნაწილია. და ბოლოს, საბანკო სექტორი ასევე ხელს უწყობს მეწარმეების ნდობის გაზრდას ლისაბონის პორტუგალიური იურისდიქციის ამ ეკონომიკის მიმართ. ეს სექტორი მოიცავს მნიშვნელოვან კაპიტალის გაცვლას, რომელშიც რამდენიმე მსხვილი საბანკო ინსტიტუტი მონაწილეობს. გახსენით კომპანიის საბანკო ანგარიში პორტუგალიაში ლისაბონში რჩება შესანიშნავი გზა ლისაბონში პორტუგალიაში კომპანიის მენეჯმენტის გასაადვილებლად, ლისაბონში პორტუგალიაში კომპანიის ფილიალის მენეჯმენტისთვის, ლისაბონში პორტუგალიაში კომპანიის შვილობილი კომპანიის მენეჯმენტისთვის და რამდენიმე სერვისით სარგებლობისთვის.

   

   

  საბანკო გარემოს განსაკუთრებული მახასიათებლები პორტუგალიაში ლისაბონში

  პორტუგალიის საბანკო სექტორი ლისაბონში აერთიანებს კოოპერატიულ ბანკებს პორტუგალიაში ლისაბონში, საჯარო ბანკებსა და კომერციულ ბანკებს პორტუგალიაში ლისაბონში. ამ სხვადასხვა ინსტიტუტების ერთობლივმა საქმიანობამ პორტუგალიის ეკონომიკას საშუალება მისცა გაუმკლავდეს 2008 წლის კრიზისს. კოოპერატიული ბანკები ხასიათდებიან იმით, რომ ისინი ეკუთვნიან თავიანთ კლიენტებს პორტუგალიაში, ლისაბონში და მთელ მსოფლიოში. ყველა გარიგება მიზნად ისახავს მისი მფლობელების მოგებას. ისინი ძირითადად ეხება მცირე და საშუალო ბიზნესს პორტუგალიაში ლისაბონში. საჯარო ბანკები წარმოადგენენ საბანკო ინსტიტუტებს პორტუგალიაში ლისაბონში. და ბოლოს, კომერციული ბანკები ქმნიან კერძო ბანკებს პორტუგალიაში ლისაბონში. ასე რომ, ამისთვისკომპანიის საბანკო ანგარიშის გახსნა პორტუგალიაში ლისაბონში, ინვესტორს ექნება არჩევანი რამდენიმეს შორის პროფესიონალური ბანკები დამოკიდებულია მის საქმიანობაზე ან Länder- ში, რომელშიც ის მუშაობს.

  გახსენით საბანკო ანგარიში საზოგადოება პორტუგალიაში ლისაბონში?

  მეწარმეები გადაწყვეტენკომპანიის საბანკო ანგარიშის გახსნა პორტუგალიაში ლისაბონში მათი კომპანიის მენეჯმენტის ოპტიმიზაცია პორტუგალიაში ლისაბონში, ფილიალი პორტუგალიაში ლისაბონში, შვილობილი პორტუგალიაში ლისაბონში. ლისაბონში პორტუგალიაში კომპანიის მენეჯმენტის ხელშეწყობისა და მისი მემკვიდრეობის შენარჩუნების გარდა, ა კომპანიის საბანკო ანგარიში პორტუგალიაში ლისაბონში მოიცავს სხვა მომსახურებებს. მაშინ ეს არის ა კომპანიის საბანკო ანგარიში პორტუგალიაში ლისაბონშიშესაძლებელია ტრანზაქციები ადგილობრივ ვალუტაში და უცხოურ ვალუტაში. ცხადია, ინტერნეტთან დაკავშირებით, მფლობელს შეეძლება უზრუნველყოს კომპანიის საბანკო ანგარიშის დისტანციური მართვა პორტუგალიაში ლისაბონში, კომპანიის ფილიალის საბანკო ანგარიში პორტუგალიაში ლისაბონში, კომპანიის შვილობილი საბანკო ანგარიში პორტუგალიაში ლისაბონში. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, უცხოური ანგარიში არის ა ონლაინ კომპანიის საბანკო ანგარიში პორტუგალიაში ლისაბონში.

  საბანკო ანგარიშის გახსნის დოკუმენტები საზოგადოება პორტუგალიაში ლისაბონში

  გარკვეული ფორმალობები გვკარნახობსკომპანიის საბანკო ანგარიშის გახსნა პორტუგალიაში ლისაბონში, კომპანიის ფილიალი პორტუგალიაში ლისაბონში, კომპანიის შვილობილი პორტუგალიაში ლისაბონში. ზოგადად, ბანკი ინვესტორს სთხოვს პასპორტის ან პირადობის მოწმობის ასლს, მისამართის დამადასტურებელ საბუთს და საბანკო ცნობას თითოეული პარტნიორისა და დირექტორისთვის. 

  ფინანსთა პორტუგალია

  აღმოაჩინეთ საბანკო და ფინანსური სერვისები პორტუგალიაში

  • პორტუგალიური კომპანიის საბანკო ანგარიში
  • პორტუგალიის პირადი საბანკო ანგარიში
  • პორტუგალია
  • პორტუგალიის საბანკო ბარათი
  • პორტუგალიის გადახდის ტერმინალი
  • ვირტუალური გადახდა ტერმინალი
  • ᲩᲔᲙᲘ
  • E WALLET კრიპტო მონეტები
  • წინასწარ გადახდილი ბანკის ბარათი
  • უძრავი ქონების კრედიტი
  • კორპორატიული კრედიტი
  • SBLC
  • LC
  • SKR
  • ლიზინგი | LLD | LOA | კრედიტი
  • სავაჭრო ანგარიში
  კომპანიის საბუღალტრო მომსახურება პორტუგალიაში

  ᲐᲦᲠᲘᲪᲮᲕᲐ

  კომპანიის ბუღალტერია პორტუგალიაში ლისაბონში

  ფიდულინკი თავის კლიენტებს სთავაზობს პორტუგალიის ბიზნეს აღრიცხვის სერვისს ლისაბონში, პორტუგალიის კომპანიის ფილიალის აღრიცხვა ლისაბონში, პორტუგალიის კომპანიის შვილობილი ლისაბონში, რეალურ ყოველდღიურ დახმარებას ხარჯების აღრიცხვის ექსპერტი პორტუგალიაში ლისაბონში. პორტუგალიის კომპანიებმა ლისაბონში უნდა აწარმოონ განახლებული ანგარიშები მთელი მათი არსებობის მანძილზე. ჩვენი ბუღალტერები თქვენს განკარგულებაშია ლისაბონში პორტუგალიური კომპანიის ბუღალტრული აღრიცხვის მენეჯმენტის ნებისმიერ მოთხოვნაზე. 

   

   

  ბუღალტერია და კომპანიის ანალიზი პორტუგალია ლისაბონში

  ჩვენი ფირმა თავის კლიენტებს სთავაზობს განაახლონ თავიანთი პორტუგალიური ბიზნეს ანგარიშები ლისაბონში, იმ უპირატესობით, რომ ჰყავდეთ თქვენს განკარგულებაში ბუღალტერი ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით დილის 9:00 საათიდან საღამოს 19:00 საათამდე. ჩვენი პორტუგალიელი ბუღალტერები ლისაბონში თქვენს განკარგულებაშია თქვენი კომპანიის ბუღალტრული მენეჯმენტისთვის პორტუგალიაში, ლისაბონში. MY ოფისი

   

  ყოველდღიური საბუღალტრო მომსახურება თქვენი პორტუგალიური ბიზნესისთვის ლისაბონში

  იმის გამო, რომ ჩვენ კარგად ვიცით, რომ მნიშვნელოვანია ყოველდღიური ბიზნესის აღრიცხვა, ჩვენი ბუღალტრული აღრიცხვის განყოფილება გთავაზობთ კომპანიის აღრიცხვის სრულ ფორმულას პორტუგალიაში, ლისაბონში, ყველა ზომისა და საქმიანობის კომპანიებისთვის. 

   

  გადასახადისგან გათავისუფლება & გადაადგილება კომპანია პორტუგალიაში ლისაბონში

  ფიდულინკი გთავაზობთ სრულ საგადასახადო გათავისუფლებას და ბიზნესის გადატანის სერვისს პორტუგალიიდან ლისაბონში, მაგრამ ასევე საგადასახადო ოპტიმიზაციის სრულ ფორმულას ლისაბონში პორტუგალიაში დაფუძნებული მეწარმეებისა და კომპანიებისთვის. ჩვენი ადვოკატები ბუღალტერები პორტუგალიაში ლისაბონში თქვენს განკარგულებაშია ყველა მოთხოვნაზე თქვენი კომპანიის პორტუგალიაში გადატანის შესახებ ლისაბონში, თქვენი კომპანიის ფილიალის პორტუგალიაში გადატანა ლისაბონში, თქვენი კომპანიის შვილობილი პორტუგალიაში ლისაბონში გადატანა.

  ბუღალტრული გადაწყვეტა

  MY ოფისი ბუღალტრული გადაწყვეტა

  • პორტუგალიის საგადასახადო დეკლარაციები
  • სოციალური დეკლარაციები პორტუგალია
  • პორტუგალიის საბუღალტრო განცხადებები
  • პორტუგალიის ანგარიშის წიგნები
  • პორტუგალია შრომითი კონტრაქტები
  • რეკრუტმენტი პორტუგალია
  • სამსახურიდან გათავისუფლება პორტუგალია
  • INVOICE & პორტუგალიური გამოცემა
  • ბუღალტრული აღრიცხვის მენეჯმენტი პორტუგალია
  • თავდადებული ბუღალტერი პორტუგალია
  0/D
  შექმნა
  0%
  გადასახადი
  0%
  დივიდენდები
  0%
  წარმატება

  პორტუგალიური კომპანია

  • NAME RESERVATION
  • აქტების შედგენა
  • დომილიზაცია
  • აქტების რეგისტრაცია
  • კორპორაციული ხარჯები
  • გაგზავნეთ PDF დოკუმენტები
  • ორიგინალური დოკუმენტების გაგზავნა
  • ვირტუალური ოფისი | ᲩᲔᲛᲘ ᲝᲤᲘᲡᲘ
  • ადგილობრივი ტელეფონის ნომერი
  • პირადი შეტყობინების გაგზავნა
  • DOMAIN სახელი
  • ელექტრონული ფოსტა
  • საბანკო შემოღება
  • E WALLET კრიპტო
  • POS კრიპტო მონეტები
  • დაიწყეთ სახელმძღვანელო
  • 24/24 გამოყოფილი მხარდაჭერა
  ჩვენ ვართ ონლაინ!