მომხმარებლის წესდება

FiduLink საზოგადოების წესდება

FIDUბმული I ქარტიის 10 პრინციპი

ხარისხი, უსაფრთხოება, თაღლითობა: ქვემოთ მოყვანილი სია არ არის ამომწურავი, მაგრამ მოიცავს გარკვეულ პრინციპებს, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს თქვენი FIDU ანგარიშის (დროებითი) შეჩერება ან (მუდმივი) დეაქტივაცია.LINK და მომსახურება. 

 

1 - არასოდეს მიაწოდოთ არალეგალური პროდუქტები ან სერვისები კომპანიას, რომელიც ქმნის ან იყენებს FIDU-ს სერვისებსLINK. ერთად 

2 - დარჩით პროფესიონალი და თავაზიანი ყველა ვითარებაში FIDU-ს აგენტებთანLINK

3 - არასოდეს მისცეთ უფლება სხვა ადამიანს გამოიყენოს თქვენი FIDU ანგარიშიLINK ან MY OFFICE ქსელთან დასაკავშირებლად

4 - არასოდეს გამოიყენოთ FIDU-ს სერვისებიLINK FIDU-ს სერვისებში რეგისტრირებული კომპანიის გარდა სხვა კომპანიისთვისLINK

5 - არასოდეს დაიწყოთ კომპანიის საქმიანობა FIDU-სგან ოფიციალური დოკუმენტების მიღების ან სერვისების გააქტიურების გარეშე.LINK

6 - მიაწოდეთ 48 საათის განმავლობაში ყველა პროფესიული ან პირადი დოკუმენტი, რომელსაც FIDULINK შეიძლება გკითხოთ

7 - განაახლეთ თქვენი კომპანია ან სერვისები FIDU სერვისების დასრულებამდე მაქსიმუმ 1 თვით ადრეLINK

8 - არასოდეს მიაწოდოთ დოკუმენტი, რომელიც რაიმე სახის რეტუშირების საგანია

9 - არასოდეს შეცვალოთ საკონტაქტო მონაცემები (მისამართი, ტელეფონი და ა.შ.) FIDU-ს ინფორმირების გარეშეLINK. ერთად

10 - არასოდეს გამოიყენოთ FIDU-ს სერვისები ან პროდუქტებიLINK.com საგადასახადო, ადმინისტრაციული, ფინანსური თაღლითობის და ა.შ.