პოლიტიკის კონფიდენციალურობა

ეს პროგრამა აგროვებს პერსონალურ მონაცემებს თავისი მომხმარებლებისგან.

შემაჯამებელი

პირადი მონაცემები შეგროვებული შემდეგი მიზნებისთვის და შემდეგი სერვისების გამოყენებით:

მესამე მხარის სერვისების ანგარიშებზე წვდომა

წვდომა Facebook ანგარიშზე

ნებართვები: აპის რეგისტრაციისას, მოსწონს და გამოაქვეყნეთ კედელზე

Twitter ანგარიშზე წვდომა

პერსონალური მონაცემები: აპლიკაციების რეგისტრაციისას და სხვადასხვა სახის მონაცემები

შინაარსის კომენტარი

დაარსდა

პირადი მონაცემები: ქუქი-ფაილების და გამოყენების მონაცემები

ურთიერთობა გარე სოციალურ ქსელებთან და პლატფორმებთან

Facebook Like ღილაკი, სოციალური ვიჯეტები

პირადი მონაცემები: ფუნთუშა, გამოყენების მონაცემები, პროფილის ინფორმაცია

სრული პოლიტიკა

მონაცემთა კონტროლერი და მფლობელი

შეგროვებული მონაცემების ტიპები

პერსონალური მონაცემების ტიპებს შორის, რომელსაც ეს პროგრამა აგროვებს, თავისთავად ან მესამე მხარის საშუალებით, არსებობს: ქუქი-ფაილების და გამოყენების მონაცემები.

შეგროვებული სხვა პერსონალური მონაცემები შეიძლება აღწერილი იყოს ამ კონფიდენციალურობის დებულების სხვა ნაწილებში ან მონაცემთა შეგროვებასთან ერთად განმარტებული ტექსტით.

პერსონალური მონაცემები შეიძლება თავისუფლად იყოს მოწოდებული მომხმარებლის მიერ, ან ავტომატურად შეგროვდება ამ აპლიკაციის გამოყენებისას.

ამ აპლიკაციის ან ამ პროგრამის მიერ გამოყენებული მესამე მხარის სერვისების მფლობელების მიერ ქუქი – ფაილების ან თვალთვალის სხვა საშუალებების გამოყენება, თუ სხვა რამ არ არის მითითებული, ემსახურება მომხმარებლების იდენტიფიკაციას და მათი პრეფერენციების დამახსოვრებას, მხოლოდ იმ მომსახურებით უზრუნველყოფის მიზნით, მომხმარებელი.

გარკვეული პერსონალური მონაცემების მომარაგებამ შესაძლოა ამ აპლიკაციისთვის შეუძლებელი გახადოს თავისი მომსახურების მიწოდება.

მომხმარებელი იღებს პასუხისმგებლობას ამ აპლიკაციის საშუალებით გამოქვეყნებულ ან გაზიარებულ მესამე პირთა პერსონალურ მონაცემებზე და აცხადებს, რომ აქვს მათ კომუნიკაციის ან მაუწყებლობის უფლება, რითაც ათავისუფლებს მონაცემთა კონტროლერს პასუხისმგებლობისგან.

მონაცემთა დამუშავების რეჟიმი და ადგილი

დამუშავების მეთოდები

მონაცემთა მაკონტროლებელი მომხმარებლების მონაცემებს სათანადო წესით ამუშავებს და ატარებს შესაბამის უსაფრთხოების ზომებს მონაცემთა არასანქცირებული წვდომის, გამჟღავნების, შეცვლის ან უნებართვო განადგურების თავიდან ასაცილებლად.

მონაცემთა დამუშავება ხორციელდება კომპიუტერებისა და / ან IT საშუალებებით, ორგანიზაციული პროცედურების და რეჟიმების შესაბამისად, რომლებიც მკაცრად არის დაკავშირებული მითითებულ მიზნებთან. მონაცემთა კონტროლერის გარდა, ზოგიერთ შემთხვევაში, მონაცემები შეიძლება ხელმისაწვდომი იყოს პასუხისმგებელი პირებისათვის, რომლებიც მონაწილეობენ საიტის მუშაობით (ადმინისტრაცია, გაყიდვები, მარკეტინგი, იურიდიული მომსახურება, სისტემის ადმინისტრირება) ან გარე მხარეები (მაგალითად, მესამე მხარის ტექნიკური მომსახურების მომწოდებლები, საფოსტო გადამზიდავები, ჰოსტინგის პროვაიდერები, IT კომპანიები, საკომუნიკაციო სააგენტოები) საჭიროების შემთხვევაში, მფლობელის მიერ დანიშნული მონაცემთა დამმუშავებლად ამ ნაწილების განახლებული სია შეიძლება მოთხოვნილი იყოს მონაცემთა კონტროლერისგან ნებისმიერ დროს.

ადგილი

მონაცემთა დამუშავება ხდება მონაცემთა კონტროლერის საოპერაციო ოფისებში და ნებისმიერ სხვა ადგილას, სადაც დამუშავების პროცესში მონაწილე მხარეები არიან განთავსებული. დამატებითი ინფორმაციისთვის, გთხოვთ, დაუკავშირდეთ მონაცემთა კონტროლერს.

შეკავების დრო

მონაცემები ინახება მომხმარებლის მიერ მოთხოვნილი სერვისის უზრუნველსაყოფად საჭირო დროში, ან მითითებულია ამ დოკუმენტში აღწერილი მიზნებით, ხოლო მომხმარებელს ყოველთვის შეუძლია მოითხოვოს მონაცემთა კონტროლერის მონაცემების შეჩერება ან ამოღება.

შეგროვებული მონაცემების გამოყენება

მომხმარებლის შესახებ მონაცემები შეგროვდება, რომ აპლიკაციამ უზრუნველყოს თავისი მომსახურების მიწოდება, აგრეთვე შემდეგი მიზნებისათვის: მესამე მხარის სერვისების ანგარიშებზე წვდომა, მომხმარებლის შექმნა აპების პროფილში, შინაარსის კომენტარი და ურთიერთქმედება გარე სოციალურ ქსელებთან და პლატფორმებთან. .

თითოეული მიზნისთვის გამოყენებული პერსონალური მონაცემები მოცემულია ამ დოკუმენტის კონკრეტულ ნაწილებში.

ამ აპლიკაციის მიერ მოთხოვნილი ფეისბუქის ნებართვები

ამ აპლიკაციამ შეიძლება მოითხოვოს Facebook– ის ზოგიერთი ნებართვა, რომელიც საშუალებას აძლევს მას შეასრულოს მოქმედებები მომხმარებლის Facebook ანგარიშით და მიიღოს ინფორმაცია, მათ შორის პირადი მონაცემები, მისგან.

შემდეგი ნებართვების შესახებ დამატებითი ინფორმაციისთვის იხილეთ Facebook ნებართვების დოკუმენტაცია (https://developers.facebook.com/docs/authentication/permissions/) და Facebook- ის კონფიდენციალურობის პოლიტიკა (https://www.facebook.com/about / კონფიდენციალურობა /).

დასმული ნებართვები შემდეგია:

Ძირითადი ინფორმაცია

სტანდარტულად, ეს მოიცავს გარკვეულ მომხმარებელს's მონაცემები, როგორიცაა ID, სახელი, სურათი, სქესი და მათი ლოკალი. მომხმარებლის გარკვეული კავშირები, როგორიცაა მეგობრები, ასევე ხელმისაწვდომია. თუ მომხმარებელმა უფრო მეტი საჯარო ინფორმაცია გამოიყენა, მეტი ინფორმაცია ხელმისაწვდომი იქნება.

Likes

უზრუნველყოფს მომხმარებლის ყველა მოწონებული გვერდის სიაში შესვლას.

გამოაქვეყნეთ კედელზე

აპს საშუალებას აძლევს, გამოაქვეყნოს შინაარსი, კომენტარები და მოწონებები მომხმარებლის ნაკადში და მომხმარებლის მეგობრების ნაკადებში.

დეტალური ინფორმაცია პერსონალური მონაცემების დამუშავების შესახებ

პერსონალური მონაცემები გროვდება შემდეგი მიზნებისათვის და შემდეგი სერვისების გამოყენებით:

მესამე მხარის სერვისების ანგარიშებზე წვდომა

ეს სერვისები საშუალებას აძლევს ამ აპლიკაციას, ჰქონდეს წვდომა თქვენი ანგარიშიდან მესამე მხარის სერვისის მონაცემებზე და შეასრულოს მოქმედებები მასთან.

ეს სერვისები ავტომატურად არ აქტიურდება, მაგრამ საჭიროა მომხმარებლის მიერ მკაფიო ავტორიზაცია.

წვდომა Facebook ანგარიშზე (ეს პროგრამა)

ეს სერვისი საშუალებას აძლევს ამ აპლიკაციას დაუკავშირდეს მომხმარებლის ანგარიშს Facebook სოციალურ ქსელში, მოწოდებული Facebook Inc.

ითხოვა ნებართვები: მოსწონს და გამოაქვეყნე კედელზე.

დამუშავების ადგილი: აშშ კონფიდენციალურობის პოლიტიკა https://www.facebook.com/policy.php

Twitter ანგარიშზე წვდომა (ეს პროგრამა)

ეს სერვისი საშუალებას აძლევს ამ აპლიკაციას დაუკავშირდეს მომხმარებლის ანგარიშს Twitter სოციალურ ქსელში, რომელსაც უზრუნველყოფს Twitter Inc.

შეგროვებული პირადი მონაცემები: სხვადასხვა სახის მონაცემები.

დამუშავების ადგილი: აშშ კონფიდენციალურობის პოლიტიკა http://twitter.com/privacy

შინაარსის კომენტარი

შინაარსის კომენტირების სერვისები მომხმარებლებს საშუალებას აძლევს გააკეთონ და გამოაქვეყნონ კომენტარები ამ პროგრამის შინაარსზე.

მფლობელის მიერ არჩეული პარამეტრებიდან გამომდინარე, მომხმარებლებს ასევე შეუძლიათ დატოვონ ანონიმური კომენტარები. თუ მომხმარებლის მიერ მოწოდებულ პერსონალურ მონაცემებს შორის არის ელ.ფოსტის მისამართი, ის შეიძლება გამოყენებულ იქნას იმავე შინაარსის კომენტარების შეტყობინებების გაგზავნისთვის. მომხმარებლები პასუხისმგებელნი არიან საკუთარი კომენტარების შინაარსზე.

თუ მესამე მხარის მიერ მოწოდებული შინაარსის კომენტირების სერვისი არის დაინსტალირებული, მას შეუძლია კვლავ შეაგროვოს ვებ ტრაფიკის მონაცემები იმ გვერდებისათვის, სადაც დაინსტალირებულია კომენტარების სერვისი, მაშინაც კი, როდესაც მომხმარებლები არ იყენებენ შინაარსის კომენტარების სერვისს.

დისკუსია

Disqus არის შინაარსის კომენტირების სერვისი, რომელსაც უზრუნველყოფს Big Heads Labs Inc.

შეგროვებული პირადი მონაცემები: ქუქი-ფაილებისა და გამოყენების მონაცემები.

დამუშავების ადგილი: აშშ კონფიდენციალურობის პოლიტიკა http://docs.disqus.com/help/30/

ურთიერთობა გარე სოციალურ ქსელებთან და პლატფორმებთან

ეს სერვისები საშუალებას იძლევა ურთიერთქმედება სოციალურ ქსელებთან ან სხვა გარე პლატფორმებთან უშუალოდ ამ პროგრამის გვერდებიდან.

ამ აპლიკაციის მიერ მიღებული ურთიერთქმედება და ინფორმაცია ყოველთვის ექვემდებარება მომხმარებელს'კონფიდენციალურობის პარამეტრები თითოეული სოციალური ქსელისთვის.

თუ დაინსტალირებულია სერვისი, რომელიც საშუალებას იძლევა ურთიერთქმედება სოციალურ ქსელებთან, მას კვლავ შეუძლია შეაგროვოს ტრაფიკის მონაცემები იმ გვერდებისათვის, სადაც სერვისი არის დაინსტალირებული, მაშინაც კი, როდესაც მომხმარებლები მას არ იყენებენ.

Facebook Like ღილაკი და სოციალური ვიჯეტები (Facebook)

Facebook Like ღილაკი და სოციალური ვიჯეტები არის სერვისები, რომლებიც საშუალებას იძლევა ურთიერთქმედება Facebook- ის სოციალურ ქსელთან, რომელსაც უზრუნველყოფს Facebook Inc.

შეგროვებული პირადი მონაცემები: ქუქი-ფაილებისა და გამოყენების მონაცემები.

დამუშავების ადგილი: აშშ კონფიდენციალურობის პოლიტიკა http://www.facebook.com/privacy/explanation.php

დამატებითი ინფორმაცია მონაცემთა შეგროვებისა და დამუშავების შესახებ

Ლეგალური ქმედება

მომხმარებლის პერსონალური მონაცემები შეიძლება გამოყენებულ იქნეს იურიდიული მიზნებისათვის მონაცემთა კონტროლერის მიერ, სასამართლოში ან იმ ეტაპებზე, რომლებიც მიგვიყვანს ამ აპლიკაციის ან მასთან დაკავშირებული სერვისების არასათანადო გამოყენებით გამოწვეულ შესაძლო სასამართლო ქმედებებთან.

მომხმარებელმა იცის ის ფაქტი, რომ მონაცემთა კონტროლერს შეიძლება მოსთხოვონ პერსონალური მონაცემების გამოვლენა საჯარო ხელისუფლების მოთხოვნის საფუძველზე.

დამატებითი ინფორმაცია მომხმარებლის პირადი მონაცემების შესახებ

ამ კონფიდენციალურობის პოლიტიკაში მოცემული ინფორმაციის გარდა, ამ აპლიკაციამ შეიძლება მომხმარებელს მიაწოდოს დამატებითი და კონტექსტური ინფორმაცია კონკრეტული მომსახურებების შესახებ, ან პერსონალური მონაცემების შეგროვება და დამუშავება მოთხოვნის შემთხვევაში.

სისტემის ჟურნალები და ტექნიკური მომსახურება

ექსპლუატაციისა და ტექნიკური მიზნებისათვის, ამ აპლიკაციასა და მესამე მხარის ნებისმიერ სერვისს შეუძლია შეაგროვოს ფაილები, რომლებიც ამ პროგრამასთან ურთიერთქმედებს (სისტემის ჟურნალები) ან ამ მიზნით გამოიყენოს სხვა პერსონალური მონაცემები (მაგალითად, IP მისამართი).

ინფორმაცია, რომელიც არ შეიცავს ამ პოლიტიკას

პერსონალური მონაცემების შეგროვების ან დამუშავების შესახებ დამატებითი ინფორმაციის მიღება შესაძლებელია მონაცემთა კონტროლერისგან ნებისმიერ დროს. გთხოვთ, იხილოთ ამ დოკუმენტის დასაწყისში მითითებული საკონტაქტო ინფორმაცია.

მომხმარებელთა უფლებები

მომხმარებლებს უფლება აქვთ, ნებისმიერ დროს გაითვალისწინონ, შენახულია თუ არა მათი პირადი მონაცემები და შეუძლიათ კონსულტაცია გაუწიონ მონაცემთა კონტროლერს, რათა გაეცნონ მათ შინაარსს და წარმოშობას, გადაამოწმონ მათი სიზუსტე ან მოითხოვონ მათი შევსება, გაუქმება, განახლება ან შესწორება. ან ანონიმურ ფორმატად გარდაქმნის ან კანონის დარღვევით ჩატარებული ნებისმიერი მონაცემების დაბლოკვისთვის, აგრეთვე მათი მოპყრობის წინააღმდეგ ყველა და ყველა ლეგიტიმური მიზეზის გამო. მოთხოვნები უნდა გადაეგზავნოს მონაცემთა კონტროლერს ზემოთ მითითებულ საკონტაქტო ინფორმაციაზე.

ეს პროგრამა მხარს არ უჭერს "არ უყუროთმოთხოვნები.

იმის დასადგენად, იყენებს თუ არა იგი მესამე მხარის რომელიმე მომსახურებას "არ უყუროთგთხოვთ, წაიკითხოთ მათი კონფიდენციალურობის დებულებები.

ცვლილებების ამ კონფიდენციალურობის პოლიტიკა

მონაცემთა კონტროლერი იტოვებს უფლებას შეიტანოს ცვლილებები ამ კონფიდენციალურობის პოლიტიკაში ნებისმიერ დროს, ამ გვერდზე მომხმარებლებისთვის შეტყობინებით. გირჩევთ, ხშირად გადაამოწმოთ ეს გვერდი, ბოლო პერიოდში მითითებული ბოლო ცვლილების თარიღის მითითებით. თუ მომხმარებელი გააპროტესტებს პოლისში რაიმე ცვლილებას, მომხმარებელმა უნდა შეწყვიტოს ამ აპლიკაციის გამოყენება და შეუძლია მოითხოვოს მონაცემთა კონტროლერის პირადი მონაცემების წაშლა. თუ სხვა რამ არ არის მითითებული, მაშინ მოქმედი კონფიდენციალურობის პოლიტიკა ვრცელდება ყველა პერსონალურ მონაცემზე, რომელსაც მონაცემთა კონტროლერი აქვს მომხმარებლების შესახებ.

ინფორმაცია ჩვენი პროგრამების გამოყენებიდან 

როდესაც იყენებთ ჩვენს მობილურ აპლიკაციებს, ჩვენ შეგვიძლია შევაგროვოთ გარკვეული ინფორმაცია ამ პოლიტიკის სხვაგან აღწერილ ინფორმაციის გარდა. მაგალითად, ჩვენ შეგვიძლია შევაგროვოთ ინფორმაცია თქვენი ტიპის მოწყობილობისა და ოპერაციული სისტემის შესახებ. ჩვენ შეიძლება გკითხოთ, გსურთ მიიღოთ შეტყობინებები თქვენს ანგარიშში აქტივობის შესახებ. თუ თქვენ შეარჩიეთ ეს შეტყობინებები და აღარ გსურთ მათი მიღება, შეგიძლიათ გამორთოთ თქვენი ოპერაციული სისტემის საშუალებით. ჩვენ შეიძლება მოვითხოვოთ, მივაწვდინოთ ან თვალყური ვადევნოთ მდებარეობაზე დაფუძნებულ ინფორმაციას თქვენი მობილური მოწყობილობიდან, რათა შეამოწმოთ სერვისის მიერ შემოთავაზებული ადგილმდებარეობაზე დაფუძნებული ფუნქციები ან მიიღოთ თქვენი მდებარეობიდან გამომდინარე მიზნობრივი ბიძგი შეტყობინებები. თუ თქვენ შეარჩიეთ იმ ადგილის მიხედვით ინფორმაციის გაზიარება,  და აღარ გსურთ მათი გაზიარება, შეგიძლიათ გათიშოთ თქვენი ოპერაციული სისტემის მეშვეობით გაზიარება. ჩვენ შეიძლება გამოვიყენოთ მობილური ანალიტიკური პროგრამა (მაგალითად, crashlytics.com), რომ უკეთ გავიგოთ, თუ როგორ იყენებენ ადამიანები ჩვენს აპლიკაციას. ჩვენ შეგვიძლია შევაგროვოთ ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ რამდენად ხშირად იყენებთ აპლიკაციას და მუშაობის სხვა მონაცემებს.

განმარტებები და სამართლებრივი ცნობები

პერსონალური მონაცემები (ან მონაცემები)

ნებისმიერი ინფორმაცია ფიზიკურ პირთან, იურიდიულ პირთან, დაწესებულებასთან ან ასოციაციასთან დაკავშირებით, რომლის იდენტიფიცირება ან მისი იდენტიფიცირება შესაძლებელია, თუნდაც არაპირდაპირი გზით, ნებისმიერი სხვა ინფორმაციის მითითებით, პირადი საიდენტიფიკაციო ნომრის ჩათვლით.

გამოყენების მონაცემები

ამ აპლიკაციიდან ავტომატურად შეგროვებული ინფორმაცია (ან ამ აპლიკაციაში დასაქმებული მესამე მხარის სერვისები), რომელიც შეიძლება შეიცავდეს: IP მისამართებს ან კომპიუტერების დომენურ სახელებს, რომლებიც ამ აპლიკაციას იყენებენ მომხმარებლების მიერ, URI მისამართები (Uniform Resource Identifier), დრო მოთხოვნის შესახებ, სერვერზე მოთხოვნის წარდგენის მეთოდი, საპასუხოდ მიღებული ფაილის ზომა, ციფრული კოდი, რომელიც მიუთითებს სერვერის პასუხის სტატუსზე (წარმატებული შედეგი, შეცდომა და ა.შ.), წარმოშობის ქვეყანა, მომხმარებლის მიერ გამოყენებული ბრაუზერის და ოპერაციული სისტემის მახასიათებლები, ვიზიტის სხვადასხვა დროის დეტალები (მაგალითად, აპლიკაციის თითოეულ გვერდზე გატარებული დრო) და დეტალები განაცხადში გატარებული გზის შესახებ, სპეციალური მითითებით გვერდების თანმიმდევრობაზე მონახულებული და სხვა პარამეტრები მოწყობილობის ოპერაციული სისტემის ან / და მომხმარებლის IT გარემოს შესახებ.

შესახებ

ამ აპლიკაციის მომხმარებელი, რომელიც უნდა ემთხვეოდეს ან ავტორიზებული უნდა იყოს მონაცემთა სუბიექტის მიერ, რომელსაც ეხება პირადი მონაცემები.

მონაცემთა საგანი

იურიდიული ან ფიზიკური პირი, რომელსაც პირადი მონაცემები ეხება.

მონაცემთა დამმუშავებელი (ან მონაცემთა ხელმძღვანელი)

ფიზიკური პირი, იურიდიული პირი, საჯარო ადმინისტრაცია ან სხვა ორგანო, ასოციაცია ან ორგანიზაცია, რომელსაც მონაცემთა კონტროლერის მიერ უფლებამოსილი აქვს პერსონალური მონაცემების დამუშავება ამ კონფიდენციალურობის პოლიტიკის შესაბამისად.

მონაცემთა კონტროლერი (ან მფლობელი)

ფიზიკურ პირს, იურიდიულ პირს, საჯარო ადმინისტრაციას ან სხვა ორგანოს, ასოციაციას ან ორგანიზაციას, რომელსაც უფლება აქვს, მონაცემთა სხვა კონტროლერთან ერთად, მიიღოს გადაწყვეტილებები პერსონალური მონაცემების მიზნებთან და დამუშავების მეთოდებთან და გამოყენებულ საშუალებებთან, უსაფრთხოების ზომები ამ პროგრამის მუშაობასა და გამოყენებასთან დაკავშირებით. მონაცემთა მაკონტროლებელი, თუ სხვა რამ არ არის მითითებული, ამ აპლიკაციის მფლობელია.

ეს პროგრამა

ტექნიკა ან პროგრამული უზრუნველყოფა, რომლითაც ხდება პერსონალური მონაცემების შეგროვება.

Cookie

მომხმარებლის მოწყობილობაში შენახული მონაცემების მცირე ნაწილი.

Ლეგალური ინფორმაცია

შეტყობინება ევროპელი მომხმარებლებისთვის: კონფიდენციალურობის შესახებ ეს განცხადება მომზადებულია მუხლით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესასრულებლად. 10 EC დირექტივის N. 95/46 / EC და 2002/58 / EC დირექტივის დებულებების თანახმად, რომელიც შესწორებულია 2009/136 / EC დირექტივით, ქუქი – ფაილების თემაზე.

ეს კონფიდენციალურობის პოლიტიკა ეხება მხოლოდ ამ აპლიკაციას.

გსურთ ამ გვერდის თარგმნა?

შემოსული არ არისგთხოვთ მოიცადოთ
ცოცხალი მხარდაჭერა
Online!

ონლაინ აგენტი

ფიდულინკი

საჭიროა FIDULINK დოკუმენტები

გთხოვთ, შეიყვანოთ ფიგურა გასაგრძელებლად.
დღგ განაკვეთი
7
8
9
4
5
6
1
2
3
C
0
.
დაამატეთ დღგ
ამოიღეთ დღგ

წმინდა თანხა (დღგ -ს გამოკლებით)

Მთლიანი თანხა (დღგ -ს ჩათვლით)

გაანგარიშება ეფუძნება:

დომენის ხელმისაწვდომობის შემოწმება

loading
გთხოვთ, შეიყვანოთ თქვენი ახალი ფინანსური ინსტიტუტის დომენი
გთხოვთ, გადაამოწმოთ რომ რობოტი არ ხართ.

ონლაინ საბანკო ბარათის გადახდა fidulink ონლაინ კომპანიის შექმნა ონლაინ კომპანიის შექმნა fidulink

bitcoin
ვიკიპედია (BTC) $ 19,158.73 4.73%
ethereum
Ethereum (ETH) $ 1,027.27 9.36%
tether
თეთერი (USDT) $ 1.00 0.10%
აშშ დოლარი
აშშ დოლარის მონეტა (USDC) $ 1.00 0.10%
ბანკს
BNB (BNB) $ 209.02 5.46%
ბინანსი-აშშ
აშშ დოლარი (BUSD) $ 1.00 0.07%
xrp
XRP (XRP) $ 0.3108 6.36%
კარანო
კარანო (ADA) $ 0.444428 6.20%
სოლარიუმი
სოლანა (SOL) $ 31.85 10.10%
ძაღლი
Dogecoin (DOGE) $ 0.063378 3.70%
პოლკადოტი
პოლკა წერტილები (წერტილოვანი) $ 6.76 6.72%
საწყისი
დაი (DAI) $ 1.00 0.19%
Tron
TRON (TRX) $ 0.06353 3.75%
შიბა-ინუ
შიბა ინუ (SHIB) $ 0.00001 1.08%
ლომის ნიშანი
ლომის ნიშანი (LEO) $ 5.94 3.15%
გახვეული-ბიტკოინი
შეფუთული ბიტკოინი (WBTC) $ 19,129.15 4.99%
ზვავი -2
ზვავი (AVAX) $ 16.21 11.03%
დადებული-ეთერი
Lido Staked Ether (STETH) $ 987.28 9.30%
Litecoin
ლიტეკონი (LTC) $ 50.63 3.31%
მატიკ-ქსელი
პოლიგონი (MATIC) $ 0.441219 16.88%
ftx- ნიშანი
FTX (FTT) $ 23.58 7.29%
კარგი
OKB (OKB) $ 11.75 1.62%
კრიპტო-კომ-ჯაჭვი
კრონოსი (CRO) $ 0.111009 5.82%
ჯაჭვის რგოლი
ქსინლინკი (LINK) $ 5.99 6.37%
Stellar
ვარსკვლავური (XLM) $ 0.104566 6.85%
ახლოს
ახლო პროტოკოლი (ახლო) $ 3.18 7.87%
უპასუხო
გაუქმება (UNI) $ 4.75 4.14%
კოსმოსში
Cosmos Hub (ATOM) $ 7.14 0.89%
monero
მონერო (XMR) $ 110.11 8.48%
algorand
ალგორენდი (ALGO) $ 0.289224 6.66%
ethereum კლასიკური
კლასიკური კლასიკური (ETC) $ 14.40 5.65%
bitcoin- ფულადი
Bitcoin Cash (BCH) $ 100.26 3.75%
თეტა-საწვავი
თეტა საწვავი (TFUEL) $ 0.045034 9.10%
ჯაჭვი-2
ჯაჭვი (XCN) $ 0.08745 1.46%
vechain
ვენახი (VET) $ 0.021725 6.10%
ნაკადი
დინება (დინება) $ 1.42 12.47%
ფრაგმენტი
ფრაქსი (FRAX) $ 1.00 0.14%
ჰედერა-ჰაშგრაფი
ჰედერა (HBAR) $ 0.061113 7.34%
აპეკოინი
ApeCoin (APE) $ 4.31 10.82%
ინტერნეტ კომპიუტერი
ინტერნეტ კომპიუტერი (ICP) $ 5.10 6.61%
თეზოსი
ტეზოსი (XTZ) $ 1.38 8.35%
ქვიშის ყუთი
Sandbox (ქვიშა) $ 0.977714 7.25%
დეცენტრალენდი
დეცენტრალენდი (MANA) $ 0.81587 7.98%
ნამდვილი-აშშ დოლარი
ნამდვილი აშშ დოლარი (TUSD) $ 1.00 0.11%
ფაილკოინი
ფაილკოინი (FIL) $ 5.18 6.02%
თეტა-ნიშნად
თეტა ქსელი (THETA) $ 1.13 10.17%
აქსიე-უსასრულობა
Axie Infinity (AXS) $ 13.40 11.31%
ელრონდ-ერდ -2
ელრონდი (EGLD) $ 47.03 7.93%
ბიტკოინი-სვ
Bitcoin SV (BSV) $ 53.50 6.24%
HELIUM
ჰელიუმი (HNT) $ 9.04 7.65%