FiduLink ® საერთაშორისო ციფრული ბიზნეს ცენტრი > ბრძოლა ფულის გათეთრების წინააღმდეგ | AML პოლიტიკა

AML პოლიტიკა

ბრძოლა ფულის გათეთრების წინააღმდეგ

ბრძოლა ფულის გათეთრების წინააღმდეგ - AML პოლიტიკა

Fidulink.com არის მისი ოპერატორები, რომლებიც უდიდეს მნიშვნელობას ანიჭებენ ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების წინააღმდეგ ბრძოლას, როგორც მის ფარგლებში, ასევე იმ პროექტებისა და სხვა ბიზნესის შექმნის ფარგლებში, რომლებსაც ის მხარს უჭერს.

Fidulink.com იღებს ვალდებულებას განახორციელოს თავისი პროფესია სრული ობიექტურობით, პატიოსნებით და მიუკერძოებლობით, ამავდროულად უზრუნველყოს კომპანიის, მომხმარებლების ინტერესების უპირატესობა და ბაზრის მთლიანობა. მკაცრი დეონტოლოგიური და ეთიკური სტანდარტების პატივისცემის ეს ვალდებულება არამხოლოდ მიზნად ისახავს მოქმედი კანონებისა და რეგულაციების დაცვას სხვადასხვა იურისდიქციებში, სადაც Fidulink.com მუშაობს, არამედ ასევე გრძელვადიან პერსპექტივაში მისი ნდობის მოპოვება და შენარჩუნება. მომხმარებლები, აქციონერები, თანამშრომლები და პარტნიორები.

 

Fidulink.com-ის პროფესიული ქცევისა და ეთიკის ქარტია („ქარტია“) არ მიზნად ისახავს ამომწურავად და დეტალურად ჩამოთვალოს კარგი ქცევის ყველა წესი, რომელიც არეგულირებს მის და მისი თანამშრომლების საქმიანობას სხვადასხვა ქვეყანაში, სადაც Fidulink.com მუშაობს. პირიქით, მისი მიზანია ჩამოაყალიბოს გარკვეული სახელმძღვანელო პრინციპები და წესები, რომლებიც მიზნად ისახავს უზრუნველყოს, რომ მის თანამშრომლებს ჰქონდეთ საერთო ხედვა Fidulink.com-ისთვის დამახასიათებელი ეთიკური სტანდარტების შესახებ და რომ ისინი ახორციელებენ თავიანთ პროფესიას ამ სტანდარტების შესაბამისად. ის მიზნად ისახავს Fidulink.com-ის თანამშრომლების პროფესიონალიზმის შიდა და გარე სანდოობის განმტკიცებას.

Fidulink.com-ის ყველა თანამშრომელი (მათ შორის, ისინი, ვინც მუშაობენ მივლინების ან მივლინების სქემით) უნდა გამოიყენონ ამ ქარტიის წესები და პროცედურები სკრუპულოზურად და ყოველგვარი ზეწოლის გარეშე, თავიანთი მოვალეობების ყოველდღიური შესრულება, სრული პასუხისმგებლობით, პატიოსნებით და მონდომებით.

ფულის გათეთრება / ტერორისტის დაფინანსება

Fidulink.com-ის საქმიანობის ბუნებიდან გამომდინარე, ფულის გათეთრება და ტერორიზმის დაფინანსება წარმოადგენს კონკრეტულ და მნიშვნელოვან რისკებს იურიდიული თვალსაზრისით და მისი რეპუტაციის შენარჩუნებისთვის. ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო კანონებისა და რეგულაციების დაცვა, რომელიც მოქმედებს იმ ქვეყნებში, სადაც Fidulink.com მუშაობს, უაღრესად მნიშვნელოვანია. ამიტომ Fidulink.com-მა შეიმუშავა პროგრამა, რომელშიც შედის:

 • შესაბამისი შიდა კონტროლი და პროცედურები (სათანადო ყურადღების ზომები);
 • სასწავლო პროგრამა პერსონალის აყვანის დროს და მუდმივად.

სიფხიზლის ზომები:

კლიენტის კარგი ცოდნა (KYC - Know Your Client) გულისხმობს კლიენტის პირადობის იდენტიფიკაციისა და გადამოწმების ვალდებულებებს, აგრეთვე, საჭიროების შემთხვევაში, ამ უკანასკნელის სახელით მოქმედი პირების უფლებამოსილებას შეიძინონ ლეგიტიმურ და იურიდიულ კლიენტთან ურთიერთობის გარკვევა:

 • ფიზიკური პირის შემთხვევაში: მოქმედი ოფიციალური დოკუმენტის წარდგენით, რომელზეც მოცემულია მისი ფოტოსურათი. ჩანაწერები, რომლებიც უნდა ჩაიწეროს და ინახებოდეს, არის სახელი (ებ) ი - დაქორწინებული ქალბატონების გვარების ჩათვლით, პირთა სახელები, დაბადების თარიღი და ადგილი (მოქალაქეობა), აგრეთვე გაცემის ხასიათი, თარიღი და ადგილი და დოკუმენტის მოქმედების თარიღი და იმ ორგანოს ან პირის სახელი და თანამდებობა, რომელმაც გასცა დოკუმენტი და, საჭიროების შემთხვევაში, დაადასტურა იგი;
 • იურიდიული პირის შემთხვევაში, სამ თვეზე ნაკლები ვადით დათარიღებული ორიგინალის ან ასლის ასლის ან ოფიციალური რეესტრის ამონაწერის გაგზავნით, რეგისტრირებული ოფისის სახელის, იურიდიული ფორმის, მისამართის მითითებით. აღნიშნულია პარტნიორებისა და კორპორატიული ოფიცრების ვინაობა.

გარდა ამისა, ასევე საჭიროა შემდეგი ინფორმაცია:

 • სრული მისამართი
 • ტელეფონის ან / და GSM ნომრები
 • ელ.ფოსტა
 • პროფესია (ებ) ი
 • დირექტორ(ებ)ის სრული ვინაობა
 • აქციონერ(ებ)ის სრული ვინაობა 
 • ეკონომიკური ბენეფიციარის (ებ)ის ვინაობა 

აგრეთვე შემდეგი დოკუმენტები:

  • დამოწმებული ნამდვილი პასპორტის ასლი
  • მისამართის დამოწმებული მტკიცებულება ადასტურებს
  • ბანკის ან ბუღალტერის საცნობარო წერილი
  • შესაძლოა მეორე საიდენტიფიკაციო დოკუმენტი (პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი, ლიცენზია
   მართვის მოწმობა, ბინადრობის ნებართვა).
  • ბიზნეს გეგმა
  • Ბიზნეს მოდელი

ეს სია არ არის ამომწურავი და სხვა ინფორმაცია შეიძლება იქნას გათვალისწინებული, გარემოებებიდან გამომდინარე.

Fidulink.com მოელის, რომ მისი მომხმარებლები მიაწოდონ სწორი და განახლებული ინფორმაცია და რაც შეიძლება სწრაფად აცნობონ მათ ნებისმიერი ცვლილების შესახებ, რომელიც შეიძლება მოხდეს.

ეჭვის შემთხვევაში გამოყენებული ზომები:

ფულის გათეთრების და/ან ტერორის დაფინანსების შესახებ ეჭვის შემთხვევაში, ან მოპოვებული საიდენტიფიკაციო მონაცემების უტყუარობაში ან შესაბამისობაში ეჭვის შემთხვევაში, Fidulink.com იღებს ვალდებულებას:

  • არ დადოს საქმიანი ურთიერთობა ან განახორციელოს რაიმე გარიგება
  • დასაბუთების გარეშე საქმიანი ურთიერთობის დასრულება

 

01/10/2021 წლიდან შემოწმების პროცესი, რომელიც თავდაპირველად დაგეგმილი იყო ყველა კომპანიისა თუ შვილობილი კომპანიისთვის, თავის მომხმარებლებს შესთავაზებს უფასო და ელექტრონული გადამოწმება სავალდებულო იქნება დირექტორ(ებ)ისთვის და აქციონერებისთვის. AML და KYC კონტროლის პროცესები იყენებს IDST გადაწყვეტას (www.idst-world.com). 

 

გსურთ ამ გვერდის თარგმნა?

შემოსული არ არისგთხოვთ მოიცადოთ
ცოცხალი მხარდაჭერა
Online!

ონლაინ აგენტი

ფიდულინკი

საჭიროა FIDULINK დოკუმენტები

გთხოვთ, შეიყვანოთ ფიგურა გასაგრძელებლად.
დღგ განაკვეთი
7
8
9
4
5
6
1
2
3
C
0
.
დაამატეთ დღგ
ამოიღეთ დღგ

წმინდა თანხა (დღგ -ს გამოკლებით)

Მთლიანი თანხა (დღგ -ს ჩათვლით)

გაანგარიშება ეფუძნება:

დომენის ხელმისაწვდომობის შემოწმება

loading
გთხოვთ, შეიყვანოთ თქვენი ახალი ფინანსური ინსტიტუტის დომენი
გთხოვთ, გადაამოწმოთ რომ რობოტი არ ხართ.

ონლაინ საბანკო ბარათის გადახდა fidulink ონლაინ კომპანიის შექმნა ონლაინ კომპანიის შექმნა fidulink

bitcoin
ვიკიპედია (BTC) $ 19,085.26 4.97%
ethereum
Ethereum (ETH) $ 1,021.28 8.49%
tether
თეთერი (USDT) $ 0.999955 0.12%
აშშ დოლარი
აშშ დოლარის მონეტა (USDC) $ 0.997903 0.35%
ბანკს
BNB (BNB) $ 208.61 5.07%
ბინანსი-აშშ
აშშ დოლარი (BUSD) $ 1.00 0.25%
xrp
XRP (XRP) $ 0.310322 5.33%
კარანო
კარანო (ADA) $ 0.441774 5.86%
სოლარიუმი
სოლანა (SOL) $ 31.66 9.22%
ძაღლი
Dogecoin (DOGE) $ 0.063209 4.34%
პოლკადოტი
პოლკა წერტილები (წერტილოვანი) $ 6.75 6.30%
საწყისი
დაი (DAI) $ 1.00 0.21%
Tron
TRON (TRX) $ 0.063527 3.00%
შიბა-ინუ
შიბა ინუ (SHIB) $ 0.00001 0.77%
ლომის ნიშანი
ლომის ნიშანი (LEO) $ 5.91 2.70%
გახვეული-ბიტკოინი
შეფუთული ბიტკოინი (WBTC) $ 19,043.27 5.13%
ზვავი -2
ზვავი (AVAX) $ 16.16 8.98%
დადებული-ეთერი
Lido Staked Ether (STETH) $ 981.76 8.29%
Litecoin
ლიტეკონი (LTC) $ 50.73 2.67%
მატიკ-ქსელი
პოლიგონი (MATIC) $ 0.430612 18.92%
ftx- ნიშანი
FTX (FTT) $ 23.51 6.75%
კარგი
OKB (OKB) $ 11.70 0.62%
კრიპტო-კომ-ჯაჭვი
კრონოსი (CRO) $ 0.110736 5.38%
ჯაჭვის რგოლი
ქსინლინკი (LINK) $ 5.99 5.29%
Stellar
ვარსკვლავური (XLM) $ 0.10474 5.47%
ახლოს
ახლო პროტოკოლი (ახლო) $ 3.19 7.26%
უპასუხო
გაუქმება (UNI) $ 4.69 4.84%
კოსმოსში
Cosmos Hub (ATOM) $ 7.03 2.06%
algorand
ალგორენდი (ALGO) $ 0.288312 6.03%
monero
მონერო (XMR) $ 109.60 8.99%
ethereum კლასიკური
კლასიკური კლასიკური (ETC) $ 14.41 5.20%
bitcoin- ფულადი
Bitcoin Cash (BCH) $ 99.39 4.36%
თეტა-საწვავი
თეტა საწვავი (TFUEL) $ 0.045347 8.46%
ჯაჭვი-2
ჯაჭვი (XCN) $ 0.087248 0.20%
vechain
ვენახი (VET) $ 0.021581 5.99%
ნაკადი
დინება (დინება) $ 1.43 10.25%
ფრაგმენტი
ფრაქსი (FRAX) $ 0.998888 0.05%
ჰედერა-ჰაშგრაფი
ჰედერა (HBAR) $ 0.060838 6.58%
აპეკოინი
ApeCoin (APE) $ 4.28 9.59%
ინტერნეტ კომპიუტერი
ინტერნეტ კომპიუტერი (ICP) $ 5.11 5.49%
ქვიშის ყუთი
Sandbox (ქვიშა) $ 0.979196 6.22%
დეცენტრალენდი
დეცენტრალენდი (MANA) $ 0.820103 6.77%
თეზოსი
ტეზოსი (XTZ) $ 1.37 8.33%
ნამდვილი-აშშ დოლარი
ნამდვილი აშშ დოლარი (TUSD) $ 1.00 0.09%
ფაილკოინი
ფაილკოინი (FIL) $ 5.16 5.74%
თეტა-ნიშნად
თეტა ქსელი (THETA) $ 1.14 8.41%
აქსიე-უსასრულობა
Axie Infinity (AXS) $ 13.47 9.36%
ელრონდ-ერდ -2
ელრონდი (EGLD) $ 47.07 7.50%
ბიტკოინი-სვ
Bitcoin SV (BSV) $ 52.52 7.28%
კუკოინის აქციები
KuCoin (KCS) $ 9.68 3.23%