კომპანიის შექმნა შოტლანდიაში

კომპანიის რეგისტრაცია შოტლანდიაში 5 წუთში! სრული პაკეტი

იურისდიქცია შოტლანდია

FIDULINK შოტლანდია

შოტლანდია იქმნება ინგლისთან, უელსთან და ჩრდილოეთ ირლანდიასთან, გაერთიანებულ სამეფოსთან. შოტლანდიას ესაზღვრება საზღვრები ამ 3 ქვეყანასთან და ესაზღვრება ჩრდილოეთის ზღვა და ლაშქარის არხი. 

დაბოლოს, შოტლანდია ითვლება ევროპისა და მსოფლიოს ერთ – ერთ მზარდ ეკონომიკად. შოტლანდიას აქვს მცირე მრეწველობა და მუდმივად გაფართოებული მომსახურების სექტორი. შოტლანდიაში და შოტლანდიის სხვა ბანკებში ფინანსური ინსტიტუტები აღიარებულია მთელ მსოფლიოში და დიდი ბრიტანეთი შეიძლება განიხილებოდეს როგორც კარიბჭე თანამეგობრობის ქვეყნებისკენ. ამ იურისდიქციას შოტლანდიაში ბიზნესის შექმნის ფონზე შესანიშნავი რეპუტაცია აქვს საერთაშორისო ბიზნესის სამყაროში. 

ფიდულინკი და მისი იურისტები, იურისტები, მრჩეველები და ბუღალტრები თქვენს განკარგულებაში არიან შოტლანდიაში შოტლანდიაში კომპანიის შექმნის, შოტლანდიაში კომპანიის ფილიალის შექმნის ან შოტლანდიაში კომპანიის შვილობილი კომპანიის შექმნის შესახებ ყველა მოთხოვნის შესახებ. ყველა სხვა გამოკითხვა შოტლანდიაში ბიზნესთან დაკავშირებულ მენეჯმენტთან ან კანონმდებლობასთან დაკავშირებით.

კომპანიის შექმნა Scotland LTD ან LLP– ში Fidu– სთან ერთად საშუალოდ 1 – დან 3 დღემდე გრძელდებალინკიშოტლანდიაში ბიზნესის შექმნის ჩვენი აგენტები გთავაზობთ სრულ მომსახურებას და 24-საათიან დახმარებას შიდა შეტყობინებების საშუალებით MY ოფისი 

Ecosse

Economie

ბიზნესის გადასახადი შოტლანდია

შოტლანდიის საგადასახადო სისტემა

ინგლისური საგადასახადო სისტემა სხვაგვარადაა განსხვავებული სხვა ქვეყნებისგან. შოტლანდიაში საგადასახადო სისტემა სრულად არის შექმნილი ისე, რომ შოტლანდიაში კომპანიებს შექმნის პროცესში მარტივად უნდა შექმნან კომპანიები შოტლანდიაში. მართლაც, კომპანიების Scotland ltd ან llp დაბეგვრა ხასიათდება შედარებით დაბალი გადასახადის განაკვეთით. იგივე ითქმის შოტლანდიაში მყოფ მოქალაქეებზე. ეს ეხება როგორც სოციალურ შენატანებს, ისე გადასახადებს, რომლებიც შოტლანდიაში ბიზნესზე გადასახდელობს.

შოტლანდიაში შოტლანდიაში კომპანიების დღგ (დღგ) დეკლარაცია სავალდებულოა მხოლოდ წლიური ბრუნვისთვის, გარკვეულ ბრუნვაზე მეტი. გარდა ამისა, ეს დღგ შეიძლება შემცირებული განაკვეთით იყოს.

კორპორაციული დაბეგვრისა და კორპორატიული ფილიალის ან კომპანიის შვილობილი კომპანია Fidu- ს შესახებ ყველა კითხვისთვისლინკი მომხმარებლებს სთავაზობს შოტლანდიაში კომპანიების მართვისა და შექმნის ექსპერტთა რეალურ გუნდს.

დაბოლოს, შოტლანდიაში კომპანიის ფილიალის შოტლანდიაში არსებული კომპანიის მოგების გადასახადის განაკვეთი, შოტლანდიაში კომპანიის შვილობილი კომპანია, ისევე როგორც შოტლანდიის სხვა კომპანიები, განსხვავდება მისი ოდენობის შესაბამისად. საერთოდ, შოტლანდიაში ბიზნესის გადასახადები დაბალია. გარდა ამისა, შოტლანდიაში დაფუძნებული ან იქმნება კომპანიების ფილიალებისთვის შოტლანდიაში, ეს მხოლოდ მათ მოგებაზე იბეგრება ძალიან დაბალი განაკვეთით. მნიშვნელოვანია მიუთითოთ, რომ გადასახადის ბარიერები ფიქსირდება ფრჩხილებით.

 

საზოგადოება შოტლანდიაში

კომპანიის შექმნა შოტლანდიაში

რაც ზემოთ აღინიშნა, შოტლანდიაში ინგლისური დაბეგვრის მახასიათებლები წარმოადგენს პირველადი ინტერესის სფეროს შოტლანდიაში ინგლისური კომპანიის შექმნა ან შოტლანდიაში ინგლისური კომპანიის ფილიალის ან კიდევ შოტლანდიაში ინგლისური კომპანიის შვილობილი კომპანიის შექმნა. ეს გადასახადი, რომელიც სპეციალურად შექმნილია შოტლანდიის კომპანიებისთვის, ნაკლებად ითხოვს, შოტლანდიაში კომპანიისთვის ნაკლებ ტვირთია

მას შემდეგ, რაც შოტლანდიაში კომპანიის საქმიანობა კანონიერდება, ეს შეიძლება იყოს შოტლანდიაში კომპანიის ან ფილიალის და კომპანიის ფილიალის დაფუძნების საფუძველი. გარდა ამისა, შოტლანდიაში კომპანიის მენეჯერი ან შოტლანდიაში კომპანიის შექმნის სურვილი მიიღებს ანაზღაურებას, სრულად, ყოველგვარი გადასახადის გარეშე, თუ ის შოტლანდიის გარეთ ცხოვრობს. ეს მოწყობილობა, რომელიც მიზნად ისახავს შოტლანდიაში კომპანიის შექმნის სწრაფ, მარტივ და უპირველეს ყოვლისა ნამდვილად მომგებიან გადაწყვეტას მეწარმეებისათვის, რომელთაც სურთ შექმნან კომპანია შოტლანდიაში, შექმნას ფილიალი ან უცხოური ფილიალი შოტლანდიაში ან შოტლანდიაში უცხოური კომპანიის შვილობილი კომპანიის შექმნაც კი.

შოტლანდიაში კომპანიის შექმნის ერთ-ერთი უპირატესობა არის შოტლანდიაში სამეწარმეო სექტორის შეხედულებისამებრ. მართლაც, სავაჭრო რეესტრში რეგისტრაცია სავალდებულო არ არის შოტლანდიაში, რითაც გარკვეულ ანონიმურობას სთავაზობენ მეწარმეს, რომელსაც სურს შოტლანდიაში ბიზნესის შექმნა. გარდა ამისა, კომპანიის გაერთიანება შოტლანდიაში და კაპიტალის შეტანა შოტლანდიაში კომპანიის შექმნის დროს არ არის საჭირო, თქვენ შეგიძლიათ შექმნათ კომპანია შოტლანდიაში, იმ დროს კაპიტალის დეპოზიტის გარეშე. თქვენი კომპანიის ონლაინ შექმნის შესახებ შოტლანდიაში

დაბოლოს, შოტლანდიაში მისი ადგილის გათვალისწინებით, შოტლანდიაში კომპანიის შექმნა ან შოტლანდიაში აუთსორსინგის კომპანია, ან შოტლანდიაში უცხოური კომპანიის ფილიალის შექმნა ან შოტლანდიაში უცხოური კომპანიის შვილობილი კომპანიის ფილიალი, ამარტივებს კლიენტების მოძებნა სხვა ქვეყნებში. გაითვალისწინეთ, რომ თანამეგობრობა დიდ ბაზრად რჩება შოტლანდიაში კომპანიის შექმნის ან შოტლანდიაში კომპანიის შექმნის პროექტის შექმნის ან შოტლანდიაში უცხოური კომპანიის ფილიალის ან უცხოური კომპანიის შვილობილი კომპანიის შესაქმნელად. შოტლანდია.

 

ინკორპორაცია

FIDULINK ონლაინ კომპანიების შექმნა მსოფლიოში | კომპანიების ფორმირება ინტერნეტით fidulink.com– ზე
შოტლანდიის საზოგადოებების შექმნა

საზოგადოება შოტლანდიაში

კომპანია 72 საათში

 

შოტლანდიაში კომპანიის შექმნის ან შოტლანდიაში აუთსორსინგის კომპანიის შექმნისას, შოტლანდიაში უცხოური კომპანიის ფილიალის ან შოტლანდიაში უცხოური კომპანიის შვილობილი კომპანიის შექმნისას, მეწარმეს ექნება არჩევანი რამდენიმე იურიდიულ ფორმას შორის. კომპანიების მიღება. კონკრეტულად, მას შეუძლია აირჩიოს კომპანია შოტლანდიაში, მაგალითად LIMITED COMPANY კომპანია შოტლანდიაში, კომპანია Scotland– ში ან უცხოური კომპანიის ფილიალი შოტლანდიაში და ან უცხოური კომპანიის შვილობილი კომპანია შოტლანდიაში.

ყველა იურიდიული საქმიანობა ექვემდებარება კომპანიის ჩამოყალიბებას შოტლანდიაში. ამრიგად, offshoring- ის სფეროში შოტლანდიაში თქვენი კომპანიის შექმნას შეიძლება ჰქონდეს შემდეგი მიზნები: რჩევა, კომპიუტერული ინჟინერიის მომსახურება, ონლაინ კომერცია, მომსახურების მიწოდება. შოტლანდიაში მეწარმე და ბიზნესის შემქმნელი შეიძლება იყოს კომპანიის დირექტორები, შტატგარეშე პირები, იურიდიული ან ფიზიკური პირი ან ქვეკონტრაქტორები.

შოტლანდიაში ბიზნესის დაწყება ძალიან სწრაფია, ამას სჭირდება საშუალოდ 3-დან 24 საათამდე, უპირატესობაა არ ჰქონდეს კაპიტალის დეპოზიტი შოტლანდიაში კომპანიის შექმნისას და დაბალ ფასად შექმნის და თქვენი კომპანიის შენარჩუნება შოტლანდიაში. შოტლანდიაში საქმიანობას ბევრი უპირატესობა აქვს: თქვენი კომპანიის სწრაფი დაარსება შოტლანდიაში (კომპანიის შექმნა შოტლანდიაში 100% ინტერნეტით FIDULINK პორტალიდან, მსოფლიოში თქვენი კომპანიის აღიარება შოტლანდიაში, კომპანიის საბანკო ანგარიშის გახსნა შოტლანდია და შედარებით სწრაფი და მარტივი გადახდის მომსახურება შესაძლებელია 100% დისტანციურად, კომპანიის შექმნა 100% დისტანციურად. 

FIDULINK გაძლევთ საშუალებას შექმნათ თქვენი ბიზნესი შოტლანდიაში, თქვენი უსაფრთხო ადგილიდან რამდენიმე წუთში MY ოფისი. ჩვენი კომპანიის შექმნის პაკეტი შოტლანდიაში სპეციალურად შეიქმნა მეწარმეებისთვის, რომელთაც სურთ ბიზნესის წამოწყება შოტლანდიაში

FIDULINK SCOTLAND

შოტლანდიაში კომპანიების შექმნის დახმარება ჩვენი მრჩეველები, იურისტები, იურისტები და ბუღალტერები 24/24 თქვენს სამსახურში არიან შოტლანდიაში კომპანიის შექმნისთვის, შოტლანდიაში კომპანიის ფილიალის შექმნისთვის, შოტლანდიაში კომპანიის შვილობილი კომპანიის შესაქმნელად.

  ვირტუალური ოფისი

  განაცხადის MY შოტლანდიის ოფისი

  • PRESTIGE შოტლანდიის მისამართი
  • ვირტუალური ოფისი შოტლანდია
  • შეხვედრის ოთახი შოტლანდიაში
  • შოტლანდიის ოფისი
  • ადგილობრივი ტელეფონის ნომერი
  • ადგილობრივი ფაქსის ნომერი
  • ვირტუალური უსაფრთხოება
  • საფოსტო გადაზიდვა
  • თავდადებული სტანდარტიკოსი
  • VIP კონსიერჟი
  • 24/7 დახმარება
  კომპანიის ბანკის ანგარიშის გახსნა შოტლანდიაში

  ᲡᲐᲑᲐᲜᲙᲝ ᲐᲜᲒᲐᲠᲘᲨᲘ

  შოტლანდიის კომპანიის საბანკო ანგარიში

  შოტლანდიის ეკონომიკური მდგომარეობა ხელს უწყობს ბევრ ინვესტორს, დასახლდნენ შოტლანდიაში. გაერთიანებული სამეფოს მისი ადგილი და თანამეგობრობის წევრობა წარმოადგენს შოტლანდიაში შექმნის შესანიშნავ მიზეზს. გარდა ამისა, შოტლანდიაში ფინანსური ინსტიტუტები საერთაშორისო რეპუტაციით სარგებლობენ.

  ფიდულინკი და მისი აგენტები, ბუღალტრები, იურისტები, იურისტები თქვენს სამსახურში არიან შოტლანდიაში ბიზნესის საბანკო ანგარიშის გახსნის ყველა მოთხოვნისთვის, შოტლანდიაში კომპანიის ფილიალის საბანკო ანგარიშის გახსნა, კომპანიის ფილიალის გახსნა შოტლანდიაში.

   

  საბანკო და ფინანსური

  შოტლანდიაში ბანკები განეკუთვნებიან რამდენიმე კატეგორიას, რაც დამოკიდებულია მათ საქმიანობაზე. პრაქტიკულად, ეს დაწესებულებები განისაზღვრება, როგორც შოტლანდიაში ინვესტიციური საბანკო საქმე, შოტლანდიაში საცალო საბანკო და შოტლანდიაში სასესხო დაწესებულებები. ამასთან, ეს მრავალი კლასიფიკაცია ზოგადად მოიცავს საქმიანობებს ევროპულ და საერთაშორისო დონეზე, ერთი მხრივ, და ფინანსურ ოპერაციებს შიდა დონეზე (საბანკო დაზღვევა, იპოთეკური სესხები და ა.შ.). მნიშვნელოვანია გვახსოვდეს, რომ შოტლანდიაში საბანკო ინსტიტუტები ითვლება მსოფლიოში ყველაზე უკეთესად: Barclays, HSBC ან Lloyds Banking Group.

  ფიდულინკი ეხმარება ბიზნესს სწორი გაცნობითი ბანკის არჩევაში მომხმარებლის მოთხოვნილებებისა და შოტლანდიაში ბანკების მიერ შემოთავაზებული საბანკო და ფინანსური პროდუქტების საფუძველზე. ასე რომ თქვენ შეგიძლიათ გააკეთოთ მოთხოვნა შოტლანდიაში კომპანიის საბანკო ანგარიშის დანერგვისა და გახსნის შესახებ შოტლანდიაში ჩვენს აგენტებთან (მრჩეველები, იურისტები, იურისტები, ბუღალტრები).

  შოტლანდიის კომპანიის საბანკო ანგარიში

  შოტლანდიაში თქვენი კომპანიის ან კომპანიის ფილიალის ან შოტლანდიაში კომპანიის შვილობილი კომპანიის შექმნის საფუძველზე, მეწარმეს სწრაფად უნდა ჰქონდეს კომპანიის საბანკო ანგარიში შოტლანდიაში. შოტლანდიაში საბანკო ანგარიშის ქონა არამარტო შოტლანდიაში ბიზნესის წარმოების საშუალებას გაძლევთ, ეს შეიძლება მრავალი მიზეზის გამო იყოს.

  უპირველეს ყოვლისა, უნდა იცოდეთ, რომ შოტლანდიაში ბანკები გთავაზობთ მომსახურების ფართო არჩევანს. მეორე, შოტლანდია ცნობილია თავისი ფინანსური და ეკონომიკური სტაბილურობით შოტლანდიაში. გარდა ამისა, ადგილობრივი ვალუტა ყველაზე ღირებულია სავალუტო ბაზარზე. გარდა ამისა, საბანკო ანგარიში, მართალია გამოსახულია გირვანქა სტერლინგში, მაგრამ შეიძლება გამოყენებულ იქნას სხვა ვალუტისთვის. დაბოლოს, შოტლანდიაში არსებული საბანკო ანგარიში მფლობელს აძლევს საერთაშორისო Visa– ს ან Mastercard– ს. აღარაფერს ვამბობ იმაზე, რომ საბანკო ანგარიში ინტერნეტით არის ხელმისაწვდომი, საჭიროების შემთხვევაში.

  ბიზნესის საბანკო ანგარიში შოტლანდიაში

  მიუხედავად იმისა, რომ მეწარმე ან ინვესტორი შეიძლება არ არსებობდეს შოტლანდიაში კომპანიის საბანკო ანგარიშის გახსნის დროს, მათ უნდა გაგზავნონ გარკვეული დოკუმენტები შოტლანდიის ბანკში. ამ დოკუმენტებში შედის მეწარმის სასწავლო გეგმა, მისი პასპორტის ასლი და მისამართის დამადასტურებელი საბუთი. ასევე შეიძლება მოითხოვონ მისი საქმიანობის პრეზენტაცია.

  შოტლანდიაში საბანკო ანგარიშის მფლობელი იურიდიულად ვალდებულია განაცხადოს იგი. ამ დეკლარაციის გამოტოვება იწვევს ჯარიმების გადახდას. დაბოლოს, შოტლანდიაში პარტნიორი ბანკის აზრით, შოტლანდიაში კორპორატიული საბანკო ანგარიშის გახსნას დრო სჭირდება.

  ფინანსები შოტლანდიაში

  საბანკო და საფინანსო მომსახურება შოტლანდიაში

  • შოტლანდიის კომპანიის საბანკო ანგარიში
  • კერძო ბანკის ანგარიში შოტლანდიაში
  • E ბანკირება
  • შოტლანდიის ბანკის ბარათი
  • გადახდის ტერმინალური შოტლანდია
  • ვირტუალური გადახდა ტერმინალი
  • ᲩᲔᲙᲘ
  • E WALLET კრიპტო მონეტები
  • წინასწარ გადახდილი ბანკის ბარათი
  • უძრავი ქონების საკრედიტო შოტლანდია
  • კომპანიის საკრედიტო შოტლანდია
  • SBLC
  • LC
  • SKR
  • ლიზინგი | LLD | LOA | კრედიტი
  • სავაჭრო ანგარიში
  კომპანია ბუღალტერია შოტლანდიაში

  ᲐᲦᲠᲘᲪᲮᲕᲐ

  კორპორატიული აღრიცხვა შოტლანდიაში

  FIDULINK თავის კლიენტებს სთავაზობს შოტლანდიაში ბიზნესის ბუღალტრული აღრიცხვის ონლაინ მომსახურებას, ყოველდღიურ დახმარებას შოტლანდიაში თქვენი ბიზნესის აღრიცხვის მენეჯმენტში და წვდომაში. შოტლანდიაში მყოფი კომპანიები ვალდებულნი არიან შეინახონ განახლებული ანგარიშები მათი არსებობის განმავლობაში. 

   

  ფიდულინკი და მისი ბუღალტერები თქვენს განკარგულებაში არიან შოტლანდიაში კომპანიის მენეჯმენტისა და ბუღალტრული აღრიცხვის, შოტლანდიაში კომპანიის მენეჯმენტისა და აღრიცხვის, შოტლანდიაში კომპანიის ფილიალის მენეჯმენტისა და ბუღალტრული აღრიცხვის შესახებ.

   

   

  ბუღალტერია და ანალიზი შოტლანდიაში

  ჩვენი საბუღალტრო სამსახური სთავაზობს თავის კლიენტებს შეინარჩუნონ თავიანთი ბიზნესის ანგარიშები შოტლანდიაში თანამედროვედ, უპირატესობა აქვთ მრჩეველს ჩვენი ჩეთის საშუალებით, შეტყობინებით, ელ.წერილით, ტელეფონით ... თქვენს კომპანიაში კონტაქტის შენარჩუნების მძლავრი ინსტრუმენტი შოტლანდიაში და მასზე პასუხისმგებელი ბუღალტრული მომსახურება შოტლანდიაში.

   

  ჩემი ოფისი უფასოა

  იმის გამო, რომ ჩვენ გვესმის შოტლანდიაში ყოველდღიური ბიზნესის აღრიცხვის მნიშვნელობა, ჩვენი ბუღალტრული განყოფილება გთავაზობთ შოტლანდიაში კორპორატიული აღრიცხვის სრულყოფილ ფორმულას ყველა ზომისა და საქმიანობის ბიზნესისთვის. 

   

  ოპტიმიზაცია შოტლანდიაში

  FIDULINK გთავაზობთ შოტლანდიაში ბიზნესის გადასახადებისგან გათავისუფლების სრულ მომსახურებას, ასევე გადასახადის ოპტიმიზაციის სრულ ფორმულას შოტლანდიაში მდებარე მეწარმეებისა და ბიზნესისთვის.

   

  კომპანიების მენეჯმენტი შოტლანდიაში

  FIDULINK მომხმარებელს სთავაზობს მენეჯმენტის პლატფორმას MY ოფისი, რომელიც საშუალებას გაძლევთ თქვენი კომპანიის მართვა და სრული კონტროლი შოტლანდიაში დისტანციურად უზრუნველყოთ თქვენი კომპიუტერის ან თქვენი სმარტფონის საშუალებით.

   

  კორპორატიული აღრიცხვა შოტლანდიაში

  FIDULINK გთავაზობთ სპეციალურ მომსახურებას შოტლანდიაში თქვენი კომპანიის საბუღალტრო მენეჯმენტისთვის, შოტლანდიაში ბუღალტრული აღრიცხვის მენეჯმენტის სრულყოფილი გადაწყვეტილებით, პორტალით MY ოფისი

  ბუღალტერია შოტლანდიაში

  MY ოფისი ბუღალტერია შოტლანდიაში

  • შოტლანდიის საგადასახადო დეკლარაციები
  • სოციალური დეკლარაციები შოტლანდია
  • შოტლანდიის ბუღალტრული აღრიცხვა
  • შოტლანდიის საანგარიშო წიგნები
  • სამუშაო კონტრაქტები შოტლანდიაში
  • დაკომპლექტება შოტლანდიაში
  • განთავისუფლება შოტლანდიაში
  • ინვოისისა და ციტატების გამოცემა
  • ონლაინ მენეჯმენტი
  • გამოყოფილი ბუღალტერი შოტლანდია

  FIDULINK შოტლანდია
  • NAME RESERVATION
  • აქტების შედგენა
  • დომილიზაცია
  • აქტების რეგისტრაცია
  • კორპორაციული ხარჯები
  • გაგზავნეთ PDF დოკუმენტები
  • ორიგინალური დოკუმენტების გაგზავნა
  • ვირტუალური ოფისი | ᲩᲔᲛᲘ ᲝᲤᲘᲡᲘ
  • ადგილობრივი ტელეფონის ნომერი
  • პირადი შეტყობინების გაგზავნა
  • DOMAIN სახელი
  • ელექტრონული ფოსტა
  • საბანკო შემოღება
  • E WALLET კრიპტო
  • POS კრიპტო მონეტები
  • დაიწყეთ სახელმძღვანელო
  • 24/24 გამოყოფილი მხარდაჭერა
  ჩვენ ვართ ონლაინ!